An der Uucht

Au coin du feu

Café littéraire

37, route d'Esch à Bettembourg

23ten Abrëll 2015

20:00

E Grupp vun (net professionellen) Auteuren, déi aus ganz verschiddene soziale Kontexter kommen, erzielen « mat hire Wierder, mat hirem Häerzblutt, mat hire Blessen, mat hirer Freed a Begeeschterung » aus hirem Liewen. De Public ka sech dobäi zu all Ament aschalten.

Un groupe d’auteurs non-professionnels, provenant de milieux sociaux différents, racontent, chacun à sa façon, de leurs vies « avec leurs mots, avec leurs coeurs, avec leurs blessures, avec leurs joies ». Le public est invité à participer de manière interactive.

Mam
  • Christiane Adam
  • Anna Monaco
  • Elsa Gengler
  • Elsy Boessaert
  • Irmy de la Hamette
  • Vincent Marotta
  • Marcy Benoit
  • Virginie Dellenbach et Sascha Wieshoff
Coordination

Jang Kayser

Logo Maison des jeunes