Klengen Non-Stop

Concert fir Kanner.

Direktioun: Stefan KOLLMANN
Moderatioun: Marie-Jeanne JACOBS
Liesung: Marco Schank

Copyright Jean-Claude Anthon

INFO

21.04.2017
Vun 19:00 bis 20:00 Auer


Beetebuerger Sportshal

30, rue Polk L-3275 Bettembourg

Entrée fräi

Kontakt


Patrick HURT - Service des relations publiques
patrick.hurt@bettembourg.lu | T +352 51 80 80 302