Et geet ëm eng gëlle Kou

Claudia Lucas ChéuJoao Santos Lopes
(op Lëtzebuergesch iwwersaat vum Sandra Franco)
Ian de Toffoli Jean-Paul Maes

Am Kulturjoer 2022 sinn et 65 Joer hier, datt zu Roum de Grondsteen zu der Europäescher Unioun geluecht gouf.

Wat ass an deene 65 Joer geschitt? Wéi huet d’EU séch entwéickelt a wéi zefridden, respektiv frustréiert stinn haut hier Bierger(Innen) do, an hierem Liewen.

Et geet eis dach all ëm eng „Gëlle Kou“. Mee wéi gesäit déi aus? Wéi fett oder gouereg ass si an deene verschiddene Länner.

Zwee Auteuren, déi scho jorelaang matenee befrënd sinn, aus deenen zwee Länner, de Jean-Paul Maes an de Joao Santos Lopes haaten d’Iddi fir hier Impressiounen zu den aktuellen Zoustänn an hiere Länner an zwéin Eenakter ze beschreiwen an hunn mam Ian de Toffoli (L) an der Claudia Lucas Chéu (P) zwee Literaten vun der méi jonker Generatioun zu zwee weideren Eenakter animéiert.

Derbäi eraus koumen witzeg, satyresch an awer och batter Texter, déi eis déi grouss Ënnerscheeder an dëse Länner opweisen, esou wéi déi ausgesichten Aureuren(Innen) së empfannen.

Barrierefräien Accès

03_A_LABEL_PROJEKTLEITER_V1_CMYK_FR
Tickets
Réservation obligatoire
Veuillez cliquer le lien ci-dessous afin de réserver votre place pour l'événement
Free
Sponsors